Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Ύλη Βιολογίας Α' Γυμνασίου 2015-20161.1 (σελ. 18-20) ή ΦΕ Τα χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών
1.2 (σελ. 21-23) ή ΦΕ 1.2 Κύτταρο: Η μονάδα της ζωής
1.3 (μόνο σελ. 25-26 χωρίς «Ποικιλομορφία και ταξινόμηση των οργανισμών) ή ΦΕ 1.3Α Η οργάνωση των πολυκύτταρων οργανισμών
Εισαγωγή σελ. 38 ή ΦΕ Πρόσληψη ουσιών και πέψη/Εισαγωγή
2.1 (σελ 39-40) ή ΦΕ Φωτοσύνθεση vs κυτταρική αναπνοή
2.4 (σελ. 45, 48-51) ή ΦΕ Πρόσληψη ουσιών & πέψη στον άνθρωπο, Διατροφή & υγεία, Τα δόντια
3.4 (σελ. 65-69, 71-72) ή ΦΕ Κυκλοφορικό σύστημα & ΦΕ Ουροποιητικό σύστημα
4.4 (σελ. 86-88, 90) ή ΦΕ Αναπνευστικό σύστημα στον άνθρωπο
5.4 (σελ. 103-107) ή ΦΕ Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου Α & ΦΕ Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου Β

6.4 (σελ. 123-127 μέχρι "…Η κύηση (εγκυμοσύνη) έχει αρχίσει') ή ΦΕ Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο