Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

1.3Β: Ποικιλομορφία & ταξινόμηση των οργανισμών - Βιολογία Α' Γυμνασίου

Περίληψη
Βιόσφαιρα ονομάζουμε τις περιοχές της Γης, που επιτρέπουν την ύπαρξη ζωής. Οι οργανισμοί παρουσιάζουν πολλές διαφορές στην εμφάνιση, τη συμπεριφορά και τον τόπο που ζουν, δηλαδή εμφανίζουν μεγάλη ποικιλομορφία. Οι οργανισμοί παρουσιάζουν, όμως, και ομοιότητες. Με βάση τις ομοιότητες οι οργανισμοί κατατάσσονται σε κατηγορίες, για να διευκολυνθεί η μελέτη τους. Οι οργανισμοί της ίδιας ομάδας, όμως, εμφανίζουν και διαφορές. Για το λόγο αυτό κάθε ομάδα χωρίζεται σε υποομάδες.
Δυο οργανισμοί ανήκουν στο ίδιο είδος, όταν μπορούν να διασταυρωθούν και να δώσουν γόνιμους απογόνους. Με βάση τις βασικές ομοιότητες ανάμεσα στα είδη, οι επιστήμονες κατέταξαν όλους τους οργανισμούς σε 5 βασίλεια: ζώα, φυτά, μύκητες, πρώτιστα, μονήρη.
Ερωτήσεις
1. Τι ονομάζουμε βιόσφαιρα;
2. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι οι οργανισμοί εμφανίζουν ποικιλομορφία;
3. Γιατί και με βάση ποιο κριτήριο οι οργανισμοί χωρίζονται σε ομάδες;
4. Πότε λέμε ότι δύο οργανισμοί ανήκουν στο ίδιο είδος;
5. Ποια είναι τα 5 βασίλεια στα οποία οι επιστήμονες κατέταξαν τους οργανισμούς;

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

1.3Α Η οργάνωση των πολυκύτταρων οργανισμών - Βιολογία Α' Γυμνασίου


Περίληψη
Ένας πολυκύτταρος οργανισμός αποτελείται από πολλά κύτταρα. Αυτά τα κύτταρα δεν είναι όλα ίδια μεταξύ τους, αλλά διαφέρουν στη μορφή και τη λειτουργία. Μια ομάδα κυττάρων που μοιάζουν στη μορφή και επιτελούν την ίδια λειτουργία αποτελούν έναν ιστό. Οι ιστοί συνεργάζονται μεταξύ τους και σχηματίζουν ένα όργανο π.χ. καρδιά, πνεύμονας. Πολλά όργανα που συνεργάζονται, για να επιτελέσουν την ίδια λειτουργία, αποτελούν ένα σύστημα οργάνων π.χ. η καρδιά, οι αρτηρίες και οι φλέβες αποτελούν το κυκλοφορικό σύστημα. Όλα τα συστήματα οργάνων  συνθέτουν τον οργανισμό. Οι φυτικοί οργανισμοί έχουν πιο απλή οργάνωση από τους ζωικούς. Σ’ αυτούς τα κύτταρα σχηματίζουν ιστούς και οι ιστοί σχηματίζουν όργανα π.χ. άνθος, φύλλο, όμως τα όργανα δε σχηματίζουν συστήματα οργάνων, αλλά συνεργάζονται μεταξύ τους συγκροτώντας τον οργανισμό.


                                                                                                         
Ένα κύτταρο ενός  πολυκύτταρου οργανισμού δεν μπορεί να ζήσει μόνο του ανεξάρτητα από τον οργανισμό, γιατί κάθε κύτταρο είναι εξειδικευμένο σε συγκεκριμένη λειτουργία, οπότε είναι απαραίτητο να συνεργάζεται με τα κύτταρα των υπόλοιπων ιστών, ώστε να καλύπτει ο οργανισμός τις ανάγκες του. Για παράδειγμα, τα νευρικά κύτταρα είναι εξειδικευμένα να μεταφέρουν τα μηνύματα από τον εγκέφαλο στα μυϊκά κύτταρα, ώστε να επιτευχθεί η κίνηση του οργανισμού. Αντίθετα, το ένα και μοναδικό κύτταρο ενός μονοκύτταρου οργανισμού είναι σε θέση να επιτελέσει μόνο του όλες τις απαραίτητες για την επιβίωσή του λειτουργίες.

Ερωτήσεις


1. Τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού είναι όλα ίδια μεταξύ τους; Αν όχι, σε τι διαφέρουν;

2. Τι είναι ιστός;                                                                                                                                                  


3. Tι είναι όργανο; Nα αναφερθεί παράδειγμα φυτικού και ζωικού οργάνου.                                         


4. Τι είναι σύστημα οργάνων; Να αναφερθεί παράδειγμα.                                                                              


5. Να αναφέρετε τα επίπεδα οργάνωσης ενός ζωικού οργανισμού ξεκινώντας από το κύτταρο.                                                                                                                                                                


6. Ένα κύτταρο ενός πολυκύτταρου οργανισμού μπορεί να ζήσει μόνο του ανεξάρτητα από τον οργανισμό; Αν όχι, γιατί;                                                                                                                                         


7. Ποια κύτταρα είναι αυτόνομα: ενός μονοκύτταρου ή ενός πολυκύτταρου οργανισμού;