Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018

Βάσεις

Παίξτε ένα παιχνίδι στα οξέα και τις βάσεις εδώ.

Δείτε μια προσομοίωση για τη διάλυση των βάσεων στο νερό εδώ.

Παραδείγματα φυσικών δεικτών & τα χρώματά τους σε όξινα & βασικά διαλύματα εδώ

Δείτε την επίδραση των βάσεων στο χρώμα του δείκτη κόκκινο λάχανο εδώ.