Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

1.2 ΚΥΤΤΑΡΟ: Η ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Περίληψη
Το κύτταρο είναι η βασική μονάδα της ζωής, δηλαδή όλοι οι οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα. Ανάλογα με τον αριθμό των κυττάρων τους οι οργανισμοί χωρίζονται σε μονοκύτταρους π.χ. αμοιβάδα και πολυκύτταρους π.χ. άνθρωπος. Λόγω του μικρού μεγέθους τους τα κύτταρα είναι ορατά με μικροσκόπιο.
Παρόλο που τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού διαφέρουν μεταξύ τους στη μορφή και τη λειτουργία, παρουσιάζουν ομοιότητες στην εσωτερική τους δομή. Τα βασικά μέρη του ευκαρυωτικού κυττάρου είναι τα εξής:
1) Η πλασματική μεμβράνη περιβάλλει το κύτταρο, το χωρίζει από το περιβάλλον του, αλλά και το φέρνει σε επικοινωνία με αυτό, π.χ. ελέγχει τις ουσίες που μπαίνουν και βγαίνουν από το κύτταρο. 2) Το κυτταρόπλασμα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του κυττάρου ανάμεσα στον πυρήνα και την πλασματική μεμβράνη. Περιέχει τα διάφορα οργανίδια π.χ. πυρήνας, μιτοχόνδρια, χλωροπλάστες κλπ. 3) Ο πυρήνας περιέχει το γενετικό υλικό (DNA) που φέρει τις πληροφορίες που καθορίζουν τη δομή και τις λειτουργίες του κυττάρου. 4) Τα μιτοχόνδρια είναι εργοστάσια παραγωγής ενέργειας του κυττάρου. H ενέργεια απελευθερώνεται κατά την κυτταρική αναπνοή 5) Οι χλωροπλάστες είναι οργανίδια αποκλειστικά του φυτικού κυττάρου. Περιέχουν μια πράσινη χρωστική, τη χλωροφύλλη, με τη βοήθεια της οποίας γίνεται η δέσμευση της ηλιακής ενέργειας, που είναι απαραίτητη για τη φωτοσύνθεση. 6) Έξω από την πλασματική μεμβράνη στα φυτικά κύτταρα υπάρχει το κυτταρικό τοίχωμα, που αποτελείται κυρίως από κυτταρίνη και δίνει σταθερό σχήμα, προστατεύει και στηρίζει το κύτταρο. 7) Τα χυμοτόπια στα φυτικά κύτταρα μόνο καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του κυττάρου και είναι αποθήκες νερού και θρεπτικών ουσιών.


   Ερωτήσεις

1. Τι είναι το κύτταρο;                                                                                                                   

2. Πώς διακρίνονται οι οργανισμοί ανάλογα με τον αριθμό των κυττάρων τους;  Να αναφερθούνπαραδείγματα.                                                                                                         

3. Ποια είναι τα βασικά μέρη ενός ευκαρυωτικού κυττάρου ;                                                   

4. Ποιος είναι ο ρόλος της πλασματικής μεμβράνης;                                                             

5. Τι είναι το κυτταρόπλασμα;                                                                                                     

6. Πού βρίσκεται το γενετικό υλικό σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο και ποιος ο ρόλος του;     

7. Ποιος είναι ο ρόλος του πυρήνα;                                                                                         

8. Ποιος είναι ο ρόλος των μιτοχονδρίων;

9. Ποιος είναι ο ρόλος του χλωροπλάστη;                                                                                 
10. Τι είναι το κυτταρικό τοίχωμα και από ποια κυρίως ουσία είναι φτιαγμένο;                       
11. Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές μεταξύ φυτικού και ζωικού κυττάρου;

Παρατηρείστε φυτικά κύτταρα στο μικροσκόπιο εδώ.

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Β4-Β5 - Τεστ στη Γεωγραφία


Να τι πρέπει να διαβάσω για το προσεχές διαγώνισμα στη Γεωγραφία...

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

1.1 Τα χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών - Βιολογία Α' Γυμνασίου

Περίληψη
Τους ζωντανούς οργανισμούς τους διακρίνουμε από τα άβια αντικείμενα με βάση τα 
χαρακτηριστικά που εμφανίζουν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κίνηση είναι ένα 
χαρακτηριστικό της ζωής. Όμως, τη λειτουργία αυτή την παρουσιάζουν και άβια αντικείμενα που 
δεν είναι ζωντανοί οργανισμοί π.χ. ρομπότ, αυτοκίνητο. Επομένως, ένας ζωντανός οργανισμός