Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Πατήστε εδώ, για να σύρετε την υδρόγειο σφαίρα και να βρείτε τις γεωγραφικές συντεταγμένες ενός τόπου.

Μπορείς να ελέγξεις τις γνώσεις σου εδώ κι εδώ.

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ - ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΕρωτήσεις
1.   Τι είναι ο περιοδικός πίνακας και με ποιο κριτήριο κατατάσσονται σε αυτόν τα χημικά στοιχεία;
2.   Ποια ήταν η ανάγκη για την ταξινόμηση των στοιχείων;
3.   Πώς ονομάζονται οι οριζόντιες σειρές και πώς οι κατακόρυφες στήλες στον περιοδικό πίνακα;
4.   Πόσες είναι οι περίοδοι και πόσες οι ομάδες στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα;
5.   Ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα ονομάζεται ομάδα των:
α. αλκαλίων, β. αλκαλικών γαιών, γ. αλογόνων και δ. ευγενών αερίων;
6.   Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα χημικά στοιχεία ανάλογα με τις ιδιότητές τους και ποια είναι περισσότερα;
7.   Σε ποια περιοχή βρίσκονται τα μέταλλα και σε ποια τα αμέταλλα στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα;
8.   Πότε και από ποιον παρουσιάστηκε ο πρώτος περιοδικός πίνακας;
9.   Πότε δύο χημικά στοιχεία έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες: όταν βρίσκονται στην ίδια ομάδα ή στην ίδια περίοδο;
10.        Να διατυπώσετε τον νόμο της περιοδικότητας.
11.        Τα αλκάλια είναι μέταλλα ή αμέταλλα; Ποια χημικά στοιχεία ανήκουν στα αλκάλια;
12.        Ποιες είναι οι ιδιότητες των αλκαλίων;
13.        Γιατί τα αλκάλια φυλάσσονται σε δοχεία με πετρέλαιο;
14.        Τι συμβαίνει κατά την αντίδραση ενός αλκαλίου με το νερό και τι είδους διάλυμα προκύπτει;
15.        Ποιες είναι οι ιδιότητες των μετάλλων;
16.        Γιατί οι άνθρωποι στους αρχαίους πολιτισμούς κατασκεύαζαν κοσμήματα από χρυσό και άργυρο κι όχι από σίδηρο;
17.         Γιατί αν αφήσουμε στο μπαλκόνι για μερικές εβδομάδες ένα σιδερένιο καρφί κι ένα ατσάλινο κουταλάκι το καρφί θα σκουριάσει, ενώ το κουταλάκι πρακτικά δε θα αλλοιωθεί;
18.        Τι είναι τα κράματα; Γιατί κατασκευάζονται; Nα αναφερθούν 3 παραδείγματα.

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017