Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Στο παρακάτω link θα βρείτε 2 νέα διαγωνίσματα του ΥΠΠΔΜΘ διατυπωμένα κατά το πρότυπο των θεμάτων των πανελληνίων εξετάσεων. Όποιος θέλει, τα κάνει στο σπίτι και μου τα φέρνει για διόρθωση.
http://www.study4exams.gr/biology/course/view.php?id=56

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Γ3, Γ4, Γ6

Σας υπενθυμίζω ότι τη Δευτέρα 30/4 γράφετε διαγώνισμα την 6η ώρα στο 2ο κεφάλαιο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Γβ2

Σας υπενθυμίζω ότι την Τρίτη 24/4 γράφετε διαγώνισμα στα κεφάλαια 5 & 6 την 3η ώρα.

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 6ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ


Ερωτήσεις Κεφαλαίου 5ου – Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου

1.Ποιος θεωρείται ο πατέρας της Γενετικής και γιατί;
2. Σε τι στηρίχθηκε η επιτυχία των πειραµάτων του Μέντελ;
3. Ποια πλεονεκτήµατα έχουν τα µοσχοµπίζελα που συνετέλεσαν στην επιτυχία των πειραµάτων του Μέντελ;
4. Σε τι διαφέρει η αυτογονιμοποίηση από την τεχνητή γονιμοποίηση;
5. Πώς εργάστηκε στα πειράµατά του ο Μέντελ; Σε τι οφείλεται ο τρόπος που κληρονοµούνται οι χαρακτήρες τους οποίους µελέτησε ο Μέντελ;
6. Τι οδήγησε τον Μendel στο συμπέρασμα ότι τα φυτά της F1 φέρουν τους κληρονομικούς παράγοντες από κάθε γονέα;                                                                                                    
7. Να διατυπώσετε τους νόμους του Mendel.
8.Ποια γονίδια ονομάζονται συνεπικρατή; Nα αναφερθούν παραδείγματα.                           
9.Ποια γονίδια ονομάζονται ατελώς επικρατή; Nα αναφερθούν παραδείγματα.  
10. Πόσα αλληλόμορφα υπάρχουν για μια γενετική θέση α. στο άτομο; β. στον πληθυσμό;                                                            
11Ποια γονίδια ονομάζονται πολλαπλά αλληλόμορφα; Να αναφερθούν παραδείγματα.
12.Ποιες δυσκολίες εµφανίζει η µελέτη της κληρονοµικότητας στον άνθρωπο;
13.Τι είναι τα γενεαλογικά δένδρα και πώς χρησιμοποιούνται;
14. Ποιοι αριθμοί χαρακτηρίζουν ένα άτομο που απεικονίζεται σε ένα γενεαλογικό δέντρο;
15.Ποια είναι οι βασικές παρατηρήσεις από τη μελέτη του γενεαλογικού δέντρου μιας οικογένειας στην οποία εμφανίζεται μια ασθένεια που κληρονομείται με α) επικρατή αυτοσωμικό β) υπολειπόμενο αυτοσωμικό γ) φυλοσύνδετο τύπο κληρονομικότητας;
16.Πότε εκδηλώνεται ένας α) αυτοσωμικός επικρατής β) αυτοσωμικός υπολειπόμενος χαρακτήρας;
17.Γιατί όταν και οι δύο σύζυγοι είναι στενοί συγγενείς αυξάνεται η πιθανότητα να είναι φορείς της ίδιας ασθένειας που κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο; Πώς συμβολίζεται αυτό στο γενεαλογικό δέντρο;
18. Ποια γονίδια ονομάζονται φυλοσύνδετα; Nα αναφερθούν παραδείγματα.
19.Γιατί τα γνωρίσµατα που ελέγχονται από υπολειπόµενα φυλοσύνδετα γονίδια εµφανίζονται συχνότερα στους άνδρες;
20.Γιατί όταν ένας αιμορροφιλικός άντρας παντρευτεί μια φυσιολογική γυναίκα, όλοι οι θηλυκοί απογονοί τους θα είναι υποχρεωτικοί φορείς;
21.Είναι σωστή η άποψη ότι η φυλοσύνδετη ιδιότητα που εκδηλώνεται στο φαινότυπο του πατέρα θα εκδηλωθεί σίγουρα και στο φαινότυπο της κόρης;
22.Πώς θα διακρίνατε από τη μελέτη ενός γενεαλογικού δέντρου, αν ένα γνώρισμα οφείλεται στη δράση ενός υπολειπόμενου αυτοσωμικού γονιδίου ή στη δράση ενός υπολειπόμενου φυλοσύνδετου γονιδίου;
23.Ποιον τύπο κληρονοµικότητας ακολουθούν: η δρεπανοκυτταρική αναιµία, η β- θαλασσαιµία, η οικογενής υπερχοληστερολαιµία, η µερική αχρωµατοψία στο κόκκινο-πράσινο, η κυστική ίνωση, η αιµορροφιλία Α, η γραμμή τριχοφυϊας με κορυφή, οι ελεύθεροι λοβοί των αυτιών;
24.Να δοθούν οι ορισμοί: αμιγή στελέχη, αλληλόμορφα γονίδια, γονότυπος, φαινότυπος, ομόζυγο, ετερόζυγο, διασταύρωση ελέγχου, μονοϋβριδισμός, διϋβριδισμός, επικρατές, υπολειπόμενο, αμιγές στέλεχος, τετράγωνο του Punnett, θνησιγόνο γονίδιο, μονογονιδιακός χαρακτήρας, υβριδικό άτομο, φορέας, παράγοντας VIII.