Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕΛ. 9-26 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

1) Ποιες ασθένειες οφείλονται σε ζώα;
2) Ποια περιβλήματα συναντάμε α) σε βακτήρια β) σε ιούς;
3) Ποιοι μικροοργανισμοί παρασιτούν σε κύτταρα ή όργανα του αναπνευστικού συστήματος;
4) Ποιοι μικροοργανισμοί αναπαράγονται με διχοτόμηση;
5) Τι γνωρίζετε για την πενικιλίνη;
6) Ποιες οι διαφορές μεταξύ της ιστολυτικής αμοιβάδας και του Treponema pallidum;

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011