Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

Animations/Video 1ου Κεφαλαίου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης


DNA
http://www.nsf.gov/news/mmg/mmg_disp.jsp?med_id=71796&from=vid
https://www.youtube.com/watch?v=Y-azn8GB48U

Δομή του ινιδίου χρωματίνης

https://www.youtube.com/watch?v=gbSIBhFwQ4s

Ο J. Watson μιλά για το ζευγάρωμα των βάσεων
http://www.dnalc.org/resources/3d/25-basepairing.html

O J. Watson μιλά για την ανακάλυψη του DNA
http://www.ted.com/talks/james_watson_on_how_he_discovered_dna?language=en

Δομή DNA

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Z-RFznhStNk

Πακετάρισμα DNA
http://www.dnalc.org/resources/3d/07-how-dna-is-packaged-basic.html


Εξερευνώντας το κύτταρο & το DNA
http://www.youtube.com/watch?v=FIkGi3hpKF8 


Πείραμα Griffith
https://www.youtube.com/watch?v=sSa2pHZEwMs

Πείραμα Hersey & Chase
http://highered.mcgraw-hill.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::535::535::/sites/dl/free/0072437316/120076/bio21.swf::Hershey%20and%20Chase%20Experiment

Κυτταρικός κύκλος
http://www.cellsalive.com/cell_cycle.htm
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072495855/student_view0/chapter2/animation__how_the_cell_cycle_works.html

Μορφές DNA στον κυτταρικό κύκλο


Μίτωση

http://www.cellsalive.com/mitosis.htm
http://highered.mcgraw-hill.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::535::535::/sites/dl/free/0072437316/120073/bio14.swf::Mitosis%20and%20Cytokinesis
http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/mitosis.html
https://www.youtube.com/watch?v=3CllZV6VKuw&feature=youtu.be

Καρυότυπος
http://www.neosci.com/demos/10-1081_Human%20Genetics/Labs_HumanKaryotype.swf
http://photodentro.edu.gr/video/r/8522/763?locale=el

Καθορισμός φύλου
https://www.youtube.com/watch?v=8YMhkweABfQ

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013