Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

 Animations/Video 5ο Κεφάλαιο - Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης

Mendel
http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/mendel/mendel.html
https://www.youtube.com/watch?v=pkYxEy9gF1w
Τετράγωνο του Punnet (Interactive)
http://www.dnalc.org/resources/genescreen/genetic-screening.html
Τετράγωνο του Punnet 2 (interactive)
http://www.dnalc.org/resources/genescreen/punnett-genetic-disease.html
Ανεξάρτητη μεταβίβαση αλληλόμορφων
http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/independentassortment.html 
Μείωση 
http://www.cellsalive.com/meiosis.htm
Μίτωση vs Μείωση
http://www.pbs.org/wgbh/nova/baby/divi_text_14.html
Γονίδια & κληρονομικότητα
http://www.dnalc.org/resources/genescreen/inheritance.html 
Animations/Videos - Κεφάλαιο 4 - Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης

Περιοριστικές ενδονουκλεάσες
http://highered.mheducation.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::535::535::/sites/dl/free/0072437316/120078/bio37.swf::Restriction%20Endonucleases
http://www.youtube.com/watch?v=aA5fyWJh5S0&feature=related
Δράση της περιοριστικής ενδονουκλεάσης EcoRI

https://www.youtube.com/watch?v=iuZEpGYOY-k
Πλασμίδια
http://www.youtube.com/watch?v=GNMJBMtKKWU
Δημιουργία ανασυνδυασμένου DNA
http://sumanasinc.com/webcontent/animations/content/plasmidcloning.html
Γονιδιωματική βιβλιοθήκη
http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/dnalibrary.html
cDNA βιβλιοθήκη
http://www.maxanim.com/genetics/cDNA/cDNA.htm
Υβριδοποίηση
https://www.youtube.com/watch?v=76eKnmCtCTU
Δημιουργία δίκλωνου μορίου cDNA
https://www.youtube.com/watch?v=rKPJpxCW2qw
Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)
https://www.youtube.com/watch?v=iQsu3Kz9NYo


https://www.youtube.com/watch?v=0HCWmD7Mv8U
http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/pcr.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/19-polymerase-chain-reaction.html

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Ecomobility

Οκτώ μαθητές της Γ' Γυμνασίου του σχολείου μας, που συμμετείχαν στην εκστρατεία Εcomobility 2013-2014, εργάστηκαν από τον Νοέμβριο του 2013 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2014 και στο διάστημα αυτό εντόπισαν τα προβλήματα που προκύπτουν στην πόλη μας από τις συνθήκες και συνήθειες μετακίνησης, αναζήτησαν λύσεις στα προβλήματα αυτά, μοίρασαν ερωτηματολόγια και πήραν συνεντεύξεις από συμμαθητές, γονείς, καθηγητές, φίλους και συμπολίτες, επισκέπτηκαν το Δήμαρχο Κοζάνης, στον οποίο παρουσίασαν τα προβλήματα που εντόπισαν και συζήτησαν μαζί του τις προτάσεις τους, δημιούργησαν καλλιτεχνικές εργασίες κ.α. 

Την Τρίτη 4/2/2014 παρουσίασαν τα αποτελέσματα των εργασιών τους σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων "Κοβεντάρειο", αποσπώντας πολύ θετικά σχόλια.