Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-2016

ΚΡΟΚΟΣ - του μαθητή Ανέστη Τραπεζανλίδη (Α4)

ΚΟΛΑΖ ΚΡΟΚΟΣ - του μαθητή Γιώργου Ράπτη (Α3)
 ΚΟΛΑΖ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣΚΟΛΑΖ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΚΟΛΑΖ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΟΛΑΖ - ΥΓΙΕΝΑ vs AΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑΤρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Πανελλαδικός Μαθητικός διαγωνισμός για τα δάση και τη δασοπονία "Young People in European Forests”

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του γυμνασίου και του λυκείου και πρόκειται για διαγωνισμό γνώσεων στο αντικείμενο της δασοπονίας και σε καθορισμένη ύλη για τα Δάση και τη Δασοπονία στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει δύο στάδια, το ευρωπαϊκό και το εθνικό. Η νικήτρια ομάδα του εθνικού σταδίου θα συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό στάδιο.

Το ελληνικό στάδιο
Το ελληνικό στάδιο θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το Σάββατο 23 Απριλίου 2016 και ώρα 10.00. Εξεταστικά κέντρα θα υπάρχουν σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, ανάλογα με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν και θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας www.parnitha.net.
 Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε ομάδα των τριών (3) ατόμων που συστήνουν οι ίδιοι. Η υποψήφια ομάδα δύναται να αποτελείται από μαθητές διαφορετικών τάξεων, όμως, υποχρεωτικά της ίδιας σχολικής μονάδας.
Η ύλη του διαγωνισμού περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: α. Χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Φυσικού Περιβάλλοντος και των Ευρωπαϊκών Δασών και β. Χαρακτηριστικά του Φυσικού Περιβάλλοντος και των Δασών σε 7 ευρωπαϊκές χώρες. γ. Αναγνώριση δασικών ειδών. Η ύλη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: www.ypef.eu.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 2 Μαίου 2016, και ώρα 18.00 στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας www.parnitha.net. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων δε θα ανακοινωθούν τα ονόματα των ομάδων αλλά ο 5ψήφιος κωδικός της ομάδας. Τον κωδικό αυτόν τον λαμβάνουν οι υποψήφιοι στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτηση. Επίσης, μπορούν να τον λάβουν από τους επιτηρητές, την ημέρα του διαγωνισμού (ένας κωδικός για κάθε υποψήφια ομάδα).
Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι 1 ώρα και 30 λεπτά από τη στιγμή που θα παραδοθούν τα θέματα.  Οι υποψήφιες ομάδες πρέπει να βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής του διαγωνισμού μισή ώρα πριν την έναρξη, δηλαδή στις 09.30. Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία).
Οι υποψήφιες ομάδες οφείλουν να απαντήσουν σε 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice). Θα υπάρχουν 5 ερωτήσεις που θα αφορούν την αναγνώριση ελληνικών ειδών χλωρίδας μέσα από σκίτσα ή φωτογραφίες. κλίμακα της βαθμολογίας κυμαίνεται από 0-50. Αρνητική βαθμολογία δεν υπάρχει Σε περίπτωση ισοψηφίας, νικήτρια ομάδα αναδεικνύεται η ομάδα που αναγνώρισε τα περισσότερα είδη χλωρίδας. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Ενστάσεις σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού δε γίνονται δεκτές.

Το ευρωπαϊκό στάδιο
Η νικήτρια ομάδα θα κληθεί να συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό Διαγωνισμό “Young People in European Forests” που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο του 2016 στη Λετονία.
Η νικήτρια ομάδα θα ενημερωθεί εγγράφως από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Σε 10 ημέρες από την παραλαβή του εγγράφου η ομάδα είναι υποχρεωμένη να απαντήσει εγγράφως για τη συμμετοχή της ή όχι στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Αν περάσει το χρονικό διάστημα των 10 ημερών, η απάντηση θεωρείται αρνητική και καλείται η επόμενη στην κατάταξη ομάδα, η οποία ερωτάται εγγράφως για τη συμμετοχή της και αν απαντήσει αρνητικά καλείται η επόμενη σε κατάταξη ομάδα κλπ.
Τα μέλη της ελληνικής υποψήφιας ομάδας θα συνοδεύονται από έναν καθηγητή, ο οποίος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη σωματική ακεραιότητα όλων των μαθητών. Οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες των μαθητών θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι επιτρέπουν στο τέκνο τους να συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Ο συνοδός φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τους μαθητές της υποψήφιας ομάδας και θα υπογράψει υπεύθυνη δήλωση και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα ζητηθούν από την Ελληνική Επιτροπή του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση άρνησης των καθηγητών να συνοδέψουν τους μαθητές ή σε περίπτωση άρνησης ενός εκ των γονέων το παιδί τους να συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, η ομάδα δε μπορεί να συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό και καλείται η επόμενη ομάδα στην κατάταξη. Τα μέλη της υποψήφιας ομάδας και ο συνοδός οφείλουν να δώσουν όλα τα στοιχεία που θα ζητηθούν από την Ελληνική Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, ώστε αυτή να προβεί στην έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων για τη μετάβαση και επιστροφή στη Λετονία. Τα έξοδα μετάβασης, επιστροφής, διαμονής και διατροφής θα βαρύνουν το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Μετά την έκδοση των εισιτηρίων και σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα μέλη της υποψήφιας ομάδας ή ο συνοδός δηλώσουν αδυναμία, η ομάδα δε μπορεί να συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό και τα μέλη και ο συνοδός οφείλουν να καταβάλουν το αντίτιμο των εισιτηρίων.
Τη μέρα της άφιξης στη Λετονία θα σχηματιστούν οι υποψήφιες ομάδες του ευρωπαϊκού διαγωνισμού. Οι ομάδες θα αποτελούνται από 3 μαθητές, διαφορετικών εθνικοτήτων. Η επιλογή θα γίνει με τυχαίο τρόπο. Ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός περιλαμβάνει τρεις (3) δοκιμασίες. Στην 1η οι υποψήφιες ομάδες θα διαγωνιστούν σε τουλάχιστον 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύμφωνα με την καθορισμένη ύλη. Στη 2η δοκιμασία οι υποψήφιες ομάδες θα διαγωνιστούν σε διάφορες δραστηριότητες στο δάσος. Στην 3η δοκιμασία οι υποψήφιες ομάδες θα διαγωνιστούν σε μια προφορική παρουσίαση σε power point. Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον 6 ώρες για την προετοιμασία της παρουσίασης σε ένα θέμα που θα επιλεγεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή. Σε κάθε ομάδα θα δοθεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και εκπαιδευτικό υλικό στα αγγλικά. Η διάρκεια της παρουσίασης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 λεπτά. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να προετοιμάζουν την παρουσίαση και κατά τον ελεύθερο χρόνο τους. Η παρουσίαση βαθμολογείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή του διαγωνισμού (75%) και από τις συνυποψήφιες ομάδες (25%). Νικήτρια ομάδα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού είναι η ομάδα που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία και στις 3 δοκιμασίες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, νικήτρια ομάδα είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην 3 η δοκιμασία. Η γλώσσα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού είναι η αγγλική και οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα.
Οι μαθητές θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής με απλό ή συστημένο ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Λ. Θρακομακεδόνων 131, Τ.Κ. 13672 Αχαρνές, υπόψη κας Δερβένη, με φαξ στο 2102445226, υπόψη κας Δερβένη ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση diagonismos@parnitha.net (σκαναρισμένη ώστε να φαίνεται η υπογραφή). Λίγες μέρες μετά την υποβολή της αίτησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο 5ψήφιος κωδικός συμμετοχής. Με τον κωδικό αυτό, οι ομάδες θα μπορέσουν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 15.4.2016.

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 2015-2016

ΑΓΓΛΙΑ των μαθητριών Αγνής Τιτέλη & Χατζημουρατίδου Ελένης (Β5)
ΟΛΛΑΝΔΙΑ του μαθητή Κωνσταντίνου Κράλλια (Β2)

Ερωτήσεις 4.3 - Βιολογία Β' Γυμνασίου

1. Πώς διακρίνονται οι αμυντικοί μηχανισμοί του οργανισμού και ποιος ο ρόλος τους; (σελ. 84)
2. Πώς διακρίνονται οι εσωτερικοί αμυντικοί μηχανισμοί; (σελ. 85)
3. Ποιους γενικούς εσωτερικούς αμυντικούς μηχανισμούς γνωρίζετε; (σελ. 85)
4. Ποια είναι τα συμπτώματα της φλεγμονής; (σελ. 85)
5. Ποιους εξωτερικούς αμυντικούς μηχανισμούς γνωρίζετε; (σελ. 85)
6. Σε ποια υγρά του σώματος περιέχονται ένζυμα που καταστρέφουν τα μικρόβια; (σάλιο, ιδρώτας – σελ. 85)
7. Ποιος είναι ο ρόλος της βλέννας; (σελ. 85)
8. Πού θα καταλήξει και πώς θα αντιμετωπιστεί ένα μικρόβιο που δεν καταστράφηκε στη στοματική κοιλότητα από το σάλιο; (σελ. 85)
9. Να αναφέρετε παραδείγματα μικροβίων που είναι ανθεκτικά στο όξινο περιβάλλον του στομάχου. (σελ. 85)
10. Τι είναι αντιγόνο; Να αναφερθούν παραδείγματα. (σελ. 86)
11. Τι είναι η ανοσοβιολογική απόκριση; (σελ. 86)
12. Τι γνωρίζετε για τα αντισώματα; (σελ. 86)
13. Πότε δημιουργούνται και πότε ενεργοποιούνται τα κύτταρα μνήμης; (σελ. 86)
14. Τι ονομάζουμε ανοσία; (σελ. 86)
15. Τι περιέχει το εμβόλιο και τι επιτυγχάνεται με τον εμβολιασμό; (σελ. 86-87)
16. Τι περιέχει ο ορός και τι επιτυγχάνεται με τον ορό; (σελ. 86-87)