Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

         ΥΛΗ & ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ


Για τη διδασκαλία του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί το σχολικό εγχειρίδιο «Βιολογία Γενικής Παιδείας Β΄ Γενικού Λυκείου», των Α. Καψάλη, Ι. Μπουρμπουχάκη, Β. Περάκη, Σ. Σαλαμαστράκη.
Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη ορίζεται ως εξής:
Κεφάλαιο 1  (Χημική σύσταση του κυττάρου): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο.
Κεφάλαιο 2 (Κύτταρο: Η θεμελιώδης μονάδα της ζωής): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο, εκτός των παραγράφων: «Μεταφορά ιόντων - Αντλία Κ+-Νa+» και «Η πλασματική μεμβράνη ως δέκτης μηνυμάτων».
Κεφάλαιο 3 (Μεταβολισμός): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο, εκτός της παραγράφου: «Παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των ενζύμων».
Κεφάλαιο 4 (Γενετική): Να διδαχτεί όλο το κεφάλαιο, εκτός της παραγράφου «Γενετική Μηχανική». 
Σημειώνεται ότι οι εικόνες και τα γραφικά (σχήματα/διαγράμματα) που συνοδεύουν τα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου αποτελούν μέρος της διδακτέας ύλης. Τα παραθέματα και οι πίνακες, αν και δεν περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη, είναι χρήσιμο να αξιοποιούνται κατά τη διδασκαλία καθώς προάγουν τη σύνδεση της Βιολογίας με την καθημερινή ζωή και διευκολύνουν την κατανόηση της ύλης.         Για τις ερωτήσεις πατήστε εδώ.
ΥΛΗ & ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Για το ΦΕΚ με την ύλη πατήστε εδώ και για τις ερωτήσεις πατήστε εδώ