Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

Ερωτήσεις 4.4 - Βιολογία Β' Γυμνασίου

1. Να αναφέρετε παραδείγματα ουσιών που προκαλούν εθισμό.
2. Τι ονομάζουμε εθισμό;
3. Ποια είδη εξάρτησης γνωρίζετε;
4. Τι ονομάζουμε σύνδρομο στέρησης;