Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4.2 - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1.    Ποιοι μικροοργανισμοί χαρακτηρίζονται παθογόνοι; (σελ. 79)

2.    Χάρη σε ποια ανακάλυψη, πότε και από ποιους αποδείχτηκε ότι η αιτία πολλών ασθενειών είναι κάποιοι μικροοργανισμοί; (σελ. 78)

3.    Είναι όλοι οι μικροοργανισμοί παθογόνοι; (σελ. 79)

4.    Τι ονομάζουμε: ξενιστή, μόλυνση, μολυσματική ασθένεια, διάγνωση, περίοδο επώασης μικροβίου, επιδημία, πανδημία; (σελ. 79-80)

5.    Πώς μπορεί να μεταδοθεί μια ασθένεια; (σελ. 80)

6.    Γιατί είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τους τρόπους με τους οποίους μεταδίδονται στον άνθρωπο τα μικρόβια και τους μηχανισμούς με τους οποίους αναπαράγονται; (σελ. 81)

7.    Τι ονομάζουμε θεραπεία και τι πρόληψη μιας ασθένειας; (σελ. 81)

8.    Ποιος ο ρόλος των βακτηρίων που ζουν φυσιολογικά στο εντερό μας; (σελ. 81)

9.    Mε ποιο τρόπο βλάπτουν την υγεία μας τα βακτήρια; (σελ. 81)

10. Να αναφέρετε 2 παραδείγματα ασθενειών που οφείλονται σε βακτήρια. (σελ. 81, 82)

11. Γιατί ορισμένοι δε θεωρούν τους ιούς οργανισμούς; (σελ. 82)

12. Πότε λέμε ότι ένας ιός βρίσκεται σε «λανθάνουσα κατάσταση»; (σελ. 82)

13. Να αναφέρετε 3 παραδείγματα ασθενειών που οφείλονται σε ιούς.

14. Ποιες ασθένειες οφείλονται σε μύκητες και ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος αποφυγής της μετάδοσής τους; (σελ. 82)

15. Να αναφέρετε 1 παράδειγμα ασθένειας που οφείλεται σε πρωτόζωο. (σελ. 82)