Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

Ερωτήσεις στην ενότητα 4.1 - Βιολογία Β' Γυμνασίου1.    Τι είναι η ομοιόσταση; (σελ. 74)
2.    Πώς ονομάζονται οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί με τους οποίους επιτυγχάνεται η ομοιόσταση; Τι ρυθμίζουν; (σελ. 75)
3.    Πώς λειτουργούν οι περισσότεροι ομοιοστατικοί μηχανισμοί στον άνθρωπο; (σελ. 75)
4.    Ποια συστήματα συμμετέχουν σχεδόν σε όλους τους ομοιοστατικούς μηχανισμούς στον άνθρωπο; (σελ. 75)
5.    Ποιες οι αντιδράσεις του οργανισμού όταν έχει α)  ζέστη β) κρύο; (σελ. 77)
6.    Τι μπορεί να προκαλέσει η διαταραχή της ομοιόστασης; (σελ. 78)
7.    Ποιοι παράγοντες διαταράσσουν την ομοιόσταση; (σελ. 78)