Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

H ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

Η.Χ.: Κυρία, στη γρίπη των χοίρων οι χοί(η)ροι αρρώστησαν, επειδή έχασαν τις γυναίκες τους;
E.Π.: .....