Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Σήμερα στο μάθημα των μαθηματικών υπαγόρευα στους μαθητές μια εργασία για το σπίτι:
E.Π. "Γιατί γέρνει ο Πύργος της Πίζας;"
Η.Χ. "Ήταν χαλασμένο το μοιρογνωμόνιο, κυρία!!!"