Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Ενημέρωση από Εταιρία Ανακύκλωσης

Την Παρασκευή 10/2/2017 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στους μαθητές της Β' Γυμνασίου καθώς και στους μαθητές του προγράμματος "Γίνομαι ενεργός πολίτης στην πόλη μου " από εκπρόσωπο της Εταιρίας Ανακύκλωσης.