Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

1.2 Το κύτταρο - Ερωτήσεις & Χρήσιμα links -Βιολογία Γ' Γυμνασίου


1. Τι λέει η Κυτταρική θεωρία;
2. Τι είναι το κύτταρο;
3. Ποια είδη μικροσκοπίων γνωρίζετε;
4. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα κύτταρα ανάλογα με την παρουσία σε αυτά πυρηνικής μεμβράνης που περιβάλλει το γενετικό τους υλικό; Ποια έχουν πυρηνική μεμβράνη και ποια όχι;
5. Ποια είναι τα κύρια μέρη ενός ευκαρυωτικού κυττάρου;
6. Aπο τι αποτελείται η πλασματική μεμβράνη;
7. Ποιος είναι ο ρόλος της πλασματικής μεμβράνης;
8. Ποιος είναι ο ρόλος του πυρήνα; 
9. Ποια είναι η σημασία των πόρων της πυρηνικής μεμβράνης;
10. Τι είναι το κυτταρόπλασμα;
11. Ποια οργανίδια βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα;
12. Ποιες μορφές ενδοπλασματικού δικτύου γνωρίζετε και ποια η βασική διαφορά μεταξύ τους;
13. Πού βρίσκονται τα ριβοσώματα, ποιος ο ρόλος τους και από τι αποτελούνται;
14. Ποιος είναι ο ρόλος του συμπλέγματος Golgi;
15. Ποιος είναι ο ρόλος των λυσοσωμάτων;
16. Ποιος είναι ο ρόλος των χυμοτοπίων;
17. Πότε σχηματίζονται τα πεπτικά κενοτόπια;
18. Ποιος είναι ο ρόλος του μιτοχονδρίου;
19. Τι είναι η κυτταρική αναπνοή και πού γίνεται σε ευκαρυωτικό κύτταρο;
20. Ποιος είναι ο ρόλος του χλωροπλάστη;
21.Τι είναι η φωτοσύνθεση και πού γίνεται σε ευκαρυωτικό κύτταρο;
22. Ποιες οι διαφορές μεταξύ μιτοχονδρίου και χλωροπλάστη;
23. Τι είναι το κυτταρικό τοίχωμα, ποιος ο ρόλος του και από τι αποτελείται;
24. Σε τι διαφέρει ένα φυτικό από ένα ζωικό κύτταρο;
25. Τι γνωρίζετε για τη δομή των βακτηρίων;
26. Ποιες οι διαφορές στη δομή μετάξύ ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών κυττάρων;
27. Πώς αντιμετωπίζουν τα βακτήρια τις αντίξοες συνθήκες;
28. Πώς κινούνται οι μονοκύτταροι οργανισμοί;
29. Ποιοι οργανισμοί φωτοσυνθέτουν;
30. Πώς διακρίνονται οι οργανισμοί ανάλογα με τον αριθμό των κυττάρων τους; Να αναφερθούν παραδείγματα.
31. Ποιες οι διαφορές μεταξύ μονοκύτταρων και πολυκύτταρων οργανισμών; 
32. Τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού είναι ίδια μεταξύ τους; Αν όχι, σε τι διαφέρουν;
33. Mπορεί ένα κύτταρο ενός πολυκύτταρου οργανισμού να ζήσει ανεξάρτητα από τον υπόλοιπο οργανισμό; Αν όχι, γιατί;
34. Πώς διακρίνονται οι οργανισμοί ανάλογα με το αν τα κύτταρά τους έχουν πυρήνα ή όχι;

Στο παρακάτω link μπορείτε να λύσετε ένα σταυρόλεξο για το κύτταρο!
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C103/698/4600,20884/extras/Evaluation/kef1_fytikocross/kef1_fytikocross.htm

Ανατομία κυττάρου
http://www.johnkyrk.com/CellIndex.html
A tour of the cell
http://www.nsf.gov/news/overviews/biology/interactive.jsp
Επισκεπτείτε το παρακάτω link για να ανακαλύψετε το κύτταρο παίζοντας!
http://www.carolina.com/teacher-resources/Interactive/online-game-cell-structure-cellcraft-biology/tr11062.tr
Δείτε τις 20 καλύτερες φωτογραφίες από μικροσκόπιο