Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

1.2 Το κύτταρο - Ερωτήσεις & Χρήσιμα links -Βιολογία Γ' Γυμνασίου


1. Τι λέει η Κυτταρική θεωρία;
2. Τι είναι το κύτταρο;
3. Ποια είδη μικροσκοπίων γνωρίζετε;
4. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα κύτταρα ανάλογα με την παρουσία σε αυτά πυρηνικής μεμβράνης που περιβάλλει το γενετικό τους υλικό; Ποια έχουν πυρηνική μεμβράνη και ποια όχι; Να αναφερθούν παραδείγματα.
5. Ποια είναι τα κύρια μέρη ενός ευκαρυωτικού κυττάρου;
6. Aπο τι αποτελείται η πλασματική μεμβράνη;
7. Ποιος είναι ο ρόλος της πλασματικής μεμβράνης;
8. Ποιος είναι ο ρόλος του πυρήνα; 
9. Ποια είναι η σημασία των πόρων της πυρηνικής μεμβράνης;
10. Τι είναι το κυτταρόπλασμα;
11. Ποια οργανίδια βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα;
12. Ποιες μορφές ενδοπλασματικού δικτύου γνωρίζετε και ποια η βασική διαφορά μεταξύ τους;
13. Πού βρίσκονται τα ριβοσώματα, ποιος ο ρόλος τους και από τι αποτελούνται;
14. Ποιος είναι ο ρόλος του συμπλέγματος Golgi;
15. Ποιος είναι ο ρόλος των λυσοσωμάτων;
16. Ποιος είναι ο ρόλος των χυμοτοπίων;
17. Πότε σχηματίζονται τα πεπτικά κενοτόπια;
18. Ποιος είναι ο ρόλος του μιτοχονδρίου;
19. Τι είναι η κυτταρική αναπνοή και πού γίνεται σε ευκαρυωτικό κύτταρο;
20. Όλα τα κύτταρα έχουν τον ίδιο αριθμό μιτοχονδρίων;
21. Ποια κύτταρα περιέχουν χλωροπλάστες; Ποιος είναι ο ρόλος του χλωροπλάστη;
22.Τι είναι η φωτοσύνθεση και πού γίνεται σε ευκαρυωτικό κύτταρο;
23. Ποιες οι διαφορές μεταξύ μιτοχονδρίου και χλωροπλάστη;
24. Ποια κύτταρα περιέχουν χυμοτόπιο και ποιος ο ρόλος του;
25. Τι είδους κενοτόπια συναντάμε στα ζωικά κύτταρα και τι είδους στα φυτικά;
26. Τι είναι το κυτταρικό τοίχωμα, ποιος ο ρόλος του και από τι αποτελείται;
27. Σε τι διαφέρει ένα φυτικό από ένα ζωικό κύτταρο;
28. Τι γνωρίζετε για τη δομή των βακτηρίων;
29. Ποιες οι διαφορές στη δομή μετάξύ ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών κυττάρων;
30. Πώς αντιμετωπίζουν τα βακτήρια τις αντίξοες συνθήκες;
31. Πώς κινούνται οι μονοκύτταροι οργανισμοί;
32. Ποιοι οργανισμοί φωτοσυνθέτουν;
33. Πώς διακρίνονται οι οργανισμοί ανάλογα με τον αριθμό των κυττάρων τους; Να αναφερθούν παραδείγματα.
34. Ποιες οι διαφορές μεταξύ μονοκύτταρων και πολυκύτταρων οργανισμών; 
35. Τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού είναι ίδια μεταξύ τους; Αν όχι, σε τι διαφέρουν;
36. Mπορεί ένα κύτταρο ενός πολυκύτταρου οργανισμού να ζήσει ανεξάρτητα από τον υπόλοιπο οργανισμό; Αν όχι, γιατί;
37. Πώς διακρίνονται οι οργανισμοί ανάλογα με το αν τα κύτταρά τους έχουν πυρήνα ή όχι;

Στο παρακάτω link μπορείτε να λύσετε ένα σταυρόλεξο για το κύτταρο!
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C103/698/4600,20884/extras/Evaluation/kef1_fytikocross/kef1_fytikocross.htm
Ανατομία κυττάρου (αγγλικά)
http://www.johnkyrk.com/CellIndex.html
A tour of the cell (αγγλικά)
http://www.nsf.gov/news/overviews/biology/interactive.jsp
Το ευκαρυωτικό κύτταρο
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6666?locale=el
Χρωματίζοντας τα μέρη του φυτικού κυττάρου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3086?locale=el
Το εσωτερικό του κυττάρου
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4933?locale=el
Εικονικό μικροσκόπιο
http://www.udel.edu/biology/ketcham/microscope/scope.html
Δείτε τις 20 καλύτερες φωτογραφίες από μικροσκόπιο