Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ"

Κώστας Αφουξενίδης Γ1

Θεοδώρα Σάκκουλα Α4

Δήμητρα Γκαμπουρα Γ1