Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΔΙΑΔΥΜΑ & ΔΕΗ

Οι μαθητές του προγράμματος "Γίνομαι ενεργός πολίτης στην πόλη μου" επισκέφθηκαν την Πέμπτη 9 Μαρτίου τη ΔΙΑΔΥΜΑ και τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, ώστε να ενημερωθούν για τη


διαχείριση των απορριμμάτων καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνει η ΔΕΗ για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος αντίστοιχα.