Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα «Παθητικό Κάπνισμα»

Η συμμετοχή των μαθητών στον εν λόγω διαγωνισμό είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο καθένας στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει χωριστά το δικό του έργο (ατομική συμμετοχή). 
Οι μαθητές του Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου, καλούνται να γράψουν μια ανοικτή επιστολή ή ένα γράμμα, με θέμα «Παθητικό Κάπνισμα και Ανθρώπινα Δικαιώματα», η οποία μπορεί να απευθύνεται όπου ο μαθητής επιθυμεί. Η έκταση της επιστολής ή του γράμματος (εκτός από τον τίτλο και το όνομα του συγγραφέα και του παραλήπτη) να μην υπερβαίνει τις 500 λέξεις.
Τελική ημερομηνία υποβολής είναι η 10η Νοεμβρίου 2016. Τα έργα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ως συνημμένο αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@researchlab.gr. Το email να έχει ως θέμα «Για τον 4ο ΠΜΔΕΚ» και θα επισυνάπτεται η δήλωση συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα σε ψηφιακή μορφή, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του μαθητή και του υπευθύνου καθηγητή, τα στοιχεία του σχολείου και την δήλωση του κηδεμόνα, ότι αποδέχεται την συμμετοχή του μαθητή στον διαγωνισμό και ότι επιθυμεί ή όχι, να χρησιμοποιηθούν τα έργα στο μέλλον σε εκστρατείες ελέγχου του καπνίσματος στην Ελλάδα. 
Η παρουσίαση των βραβευμένων έργων και η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 στο πλαίσιο του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τον Έλεγχο του Καπνίσματος, το οποίο θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ»
Για τους νικητές από σχολεία εντός Θεσσαλονίκης, υπάρχει πρόβλεψη για κάλυψη της μετακίνησής τους προς και από το χώρο του Συνεδρίου (κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς).
Για τους νικητές από σχολεία εκτός Θεσσαλονίκης, υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και 1 διανυκτέρευσης (εφόσον είναι αναγκαίο), του μαθητή και ενός συνοδού καθηγητή ή κηδεμόνα, ώστε να παρουσιάσουν το έργο τους και να παραστούν στην απονομή των βραβείων.
Τα βραβεία θα είναι τρία για κάθε τάξη του Γυμνασίου (σύνολο εννέα βραβεία) και τρία για την Α’ Λυκείου.
1η θέση: Γραπτό Δίπλωμα Βραβείου, αναμνηστικό ψηφιακό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (usb stick) και επιταγή αξίας 100 ευρώ.
2η θέση: Γραπτό Δίπλωμα Βραβείου, αναμνηστικό ψηφιακό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (usb stick) και επιταγή αξίας 50 ευρώ.
3η θέση: Γραπτό Δίπλωμα Βραβείου και αναμνηστικό ψηφιακό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (usb stick) για τον νικητή.
Όλα τα σχολεία τα οποία θα συμμετάσχουν θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές.
Στοιχεία επικοινωνίας
Υπόψιν κα Σουμελίδου
«George D. Behrakis» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Δορυλαίου 8, Αθήνα
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 64 70056
Εmail: info@researchlab.gr