Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ & ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ - Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι αδένες; Πού εκκρίνει το προϊόν του κάθε είδος αδένα;
2. Οι ενδοκρινείς αδένες περιέχουν μεγάλο αριθμό τριχοειδών. Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;
3. Τι είναι οι ορμόνες; Από ποιους αδένες εκκρίνονται; Ποιος ο ρόλος τους στον οργανισμό; Πώς ονομάζονται τα κύτταρα που διεγείρουν και πώς φτάνουν σ’ αυτά;
4. Να αναφέρετε παραδείγματα α. ενδοκρινών β. εξωκρινών αδένων.
5. Ποιοι αδένες ονομάζονται μεικτοί; Να αναφερθούν παραδείγματα.
6. Το πάγκρεας είναι ένας μεικτός αδένας, ο οποίος εκκρίνει ινσουλίνη και παγκρεατικό υγρό.
α. Ποιο τμήμα του λειτουργεί ως ενδοκρινής αδένας και ποιο ως εξωκρινής;
β. Τι είναι η ινσουλίνη και ποια είναι η δράση της;
γ. Η δράση της ινσουλίνης είναι βραδεία ή ταχεία; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
7. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι ορμόνες ανάλογα με τον τρόπο δράσης τους; Πώς δρα η κάθε κατηγορία; Ποιες δρουν πιο γρήγορα και γιατί;
8. Πώς καταφέρνουν οι στεροειδείς ορμόνες να εισέρχονται στα κύτταρα-στόχους;
9. Με ποιο σύστημα συνεργάζεται το σύστημα των ενδοκρινών αδένων για τη ρύθμιση των λειτουργιών του οργανισμού; Κάποιες από τις ρυθμίσεις  που πραγματοποιούνται από τα δύο συστήματα πρέπει να γίνουν γρήγορα και κάποιες απαιτούν περισσότερο χρόνο. Ποιο σύστημα από τα δύο είναι υπεύθυνο για κάθε είδος ρύθμισης;
Προσοχή στις εικόνες 11.1 και 11.3.
Παρακολουθήστε ένα animation για τις ορμόνες και τον τρόπο δράσης τους.

Χρήσιμα links