Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

Κεφάλαιο 1
σελ. 9-14, 18, 23-26, 31-34 (χωρίς 1.3.2), 36, 39-40 (Μόνο τύποι ανοσίας), 47-49

Κεφάλαιο 2
σελ. 69-73, 75-77, 103-107

Κεφάλαιο 3
σελ. 123-126 (3.1.2 & 3.1.3), 131